استخدام کناف کار

استخدام کناف کار

کامرانیه

نیازمندیها

تعداد استاد کار و شاگرد کناف کار به صورت روزمزد و کنترات نیاز مندیم

۰۹۳۸۶۶۳۴۱۷۴

كارشناس خريد و فروش زعفرانيه

زعفرانيه

فوری

كارشناس تخصصي خريد و فروش املاك مسكوني به صورت تخصصي در زعفرانيه ــ مسكن پرمايون ــ زماني

۰۹۱۲۱۴۵۲۵۰۵
بازاریاب و فروش حضوری

بازاریاب و فروش حضوری

اقدسیه

نیازمندیها

بازاریابی و فروش برنامه به دانش آموزان

مشاهده آگهی