تست هیدرواستاتیک مخازن cng

تست هیدرواستاتیک مخازن cng

مبارکه

خدمات

مرکز بازرسی و آزمون انفجار و نشت یابی مخازن CNG با پیشرفته ترین تجهیزات در شهرستان مبارکه راه اندازی شد.

مشاهده آگهی