نیازمند ناخنکار

ناخنکار یا اجاره میز ناخن

میدان آزادگان

نیازمندیها

نیازمند ناخنکار به صورت تمام وقت یا پاره وقت ویا اجاره میز ناخن

مشاهده آگهی

استخدام خانوم

استخدام خانوم جهت امور منزل

عظیمیه میدان بعثت

نیازمندیها

خانوم مجرد حداکثرسن ۳۰هفته ای سه روز جهت امورمنزل وی وعده اشپزی باحقوق مکفی .روزوساعتش توافقی میباشد

۰۹۳۷۳۰۴۳۰۰۳
خانوم مجرد برای امور منزل

خانوم مجرد برای امور منزل

عظیمیه میدان بعثت

نیازمندیها

استخدام خانوم مجرد زیر۳۰جهت امور منزل یک یادورز درهفته باحقوق مکفی

۰۹۳۷۳۰۴۳۰۰۳