کار در دفتر نشریه دانشگاه

اصفهان

نیازمندیها

به یک خانوم مسلط به کامپیوتر . افیس . پاور پونت . و اینترنت . کارورزی و گرفتن تحقیق و مقالات از اینترنت از ساعت ۱ظهر تا ۷ عصر…

مشاهده آگهی