۱۱۰ متری گلشهر

گلشهر

املاک

دارای پارکینگ انباری اسانسور تراس طبقه اول