استخدام خانوم

استخدام خانوم جهت امور منزل

عظیمیه میدان بعثت

نیازمندیها

خانوم مجرد حداکثرسن ۳۰هفته ای سه روز جهت امورمنزل وی وعده اشپزی باحقوق مکفی .روزوساعتش توافقی میباشد