یک خانم وارد به کافی نت

به یک خانم وارد به کافی نت

مشهد سیدی بلوار صبا

نیازمندیها

به یک خانم وارد به کافی نت و کامپیوتر و ….نیازمندیم

مشاهده آگهی

نیازمند جلوبندی کار

مشهد

نیازمندیها

به یک نفر جلوبندی کار ماهر و سالم نیازمندم
فقط تماس و تلگرام پاسخ میدم
شکاری