باکس موتور سیکلت

باکس موتور سیکلت

پاسداران

خدمات

این باکس برأی اولین بار در کشور توسط شرکت ( فناور کالا بهمن پارس ) طراحی و تولید گردیده و مشخصات فنی آن به شرح ذیل میباشد

مشاهده آگهی