تای چی

جردن

خدمات

آموزش هنر رزمی سلامت زیستن
مناسب برای هر رده سنی
روز های زوج 9 شب سرای محله امانیه
جردن – خیابان سعیدی – نبش کوچه مهرداد