دستیار ناخن

دستیار ناخن

سعادت اباد

نیازمندیها

یک نفر دستیار ناخن مسلط به مانیکور و پدیکور

۰۹۳۰۹۵۰۲۴۴۲
استخدام نیروی کارآموز

استخدام نیروی کارآموز

تهران

نیازمندیها

به ۱ نفر آقا با پایان خدمت نیازمندیم
حقوق آموزش و بیمه

۰۹۱۲۲۷۸۴۰۱۴

مدل جهت انجام اكستنشن مو

تهران

نیازمندیها

به دو نفر مدل جهت انجام اكستنشن مو نيازمنديم، فوري