منشی خانم

منشی خانم نیازمندیم

تهران منطقه پل چوبی

فـوری

منشی خانم مسلط به نرم افزار هلو جهت کار در دفتر مرکزی فروش واقع در منطقه پل چوبی نیازمندیم